אנשי צוות

מוקדי האיסוף של מאגר הדגימות נמצאים בארבעה בתי חולים אחראים על גיוס התורמים, איסוף הדגימות והמידע ואחסונם. העבודה נעשית על פי נהלי עבודה אחידים, תוך הקפדה על פרטיות התורמים והסודיות הרפואית שלהם. הצוות כולל מתאמי מחקר, עובדי מעבדה ואנשי מערכות מידע. העבודה נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה הפתולוגית של בית החולים.

פרופ' איריס ברשק, מנהלת מאגר הדגימות המוסדי בביה"ח שיבא

03-5308153 052-6666755 03-5308153

ד"ר קרן מאיר, מנהלת מאגר הדגימות המוסדי בביה"ח הדסה

02-6778240 050-8946961 02-6426268

ד"ר אילת יצחקי, מנהלת מאגר הדגימות המוסדי במרכז הרפואי ת"א

03-6947561 03-6973610

ד"ר רונית אלמוג, מנהלת מאגר הדגימות המוסדי בביה"ח רמב"ם

04-7771423 050-2063223 04-7773502

ד"ר יהודית כהן, מנהלת מדעית מידג"ם

08-9342935 058-4466755 08-9343535

פרופ' שמעון רייסנר ראש מינהלת מידג"ם

08-9343574 08-9343535