מידע לתורמים

הדגימות והמידע שיתרמו לנו, בין אם מניתוחים להסרת גידולים סרטניים או דגימות מתורמים בריאים, כמו מניתוחים אסטטיים, יאפשרו את קידום המחקר. חקר דגימות אנושיות של תורמים חולים ובריאים באמצעות שימוש בכלים מדעיים חדשניים, תוך השוואת הנתונים על מצב התורמים ומחלתם, יאפשרו הבנה יסודית ומעמיקה של  הביולוגיה של המחלות. וכך במרוצת השנים, יפותחו שיטות אבחון וטיפול חדישים שיאפשרו זיהוי מוקדם של מחלות, התאמה אישית של טיפולים ואף מניעת מחלות. דוגמאות לפיתוחים כאלו ניתן לראות ב"סיפורי הצלחה מהעולם".

התרומה שלך תעמוד לרשות החוקרים באופן מקודד ללא פרטים מזהים ותהיה חלק ממאגר הרקמות במידג"ם. במידג"ם אוספים דגימות רק מרקמות שנלקחו במהלך פרוצדורות רפואיות שעברת (ולא לצורך התרומה), וזאת רק לאחר שהוברר כי הדגימות לא תהינה דרושות לאבחנה או לטיפול. לא תילקחנה דגימות שאינן חלק מהטיפול הרפואי הנדרש. לצורך התרומה תתבקש למלא שאלון ולתת דגימת דם רגילה.

 

וכמובן – בכל שלב ניתן לבטל את התרומה.