תהליך הגשת הבקשה

 לנוחות החוקרים, מינהלת מידג"ם מעמידה לרשותכם 3 מסלולים:

  1. מסלול מהיר – מאפשר קבלת הדגימות בתוך כשבועיים מהפנייה. מסלול זה אפשרי כאשר קיים אישור הלסינקי בתוקף והדגימות והמידע הנדרשים זמינים במידג"ם.
  2. מסלול רגיל – מיועד לחוקרים הזקוקים לייעוץ או לסיוע בהגשת הבקשה לוועדת הלסינקי. משך הזמן הנדרש לקבלת הדגימות תלוי ברובו בקבלת אישור וועדת הלסינקי.
  3. מסלול מיוחד – מסלול זה מחייב  אישור הוועדה המדעית של מידג"ם, וקיימות בו שתי תתי קבוצות:

פירוט שירותים מיוחדים הנדרשים למחקר כגון סליידים/צביעות/בדיקות/מידע נוסף (שירותים ייחודיים עשויים להאריך את משך הטפול והם כרוכים בעלות נוספת)

מידג"ם אינו מוכר דוגמאות אלא נותן אותם למחקר, מסיבה זו מידג"ם עשוי לדרוש שבקשת הלסינקי תוגש ממחלקה מסוימת בבית החולים, אם רוב הדגימות שנמסרות יוצאות ממנה. מידג"ם גם יבקש לתת קרדיט אקדמי לרופא שתרם משמעותית לאיסוף הדגימות למחקר, זאת בהתאם לתרומת הרופא למחקר כמקובל בפרסומים מדעיים. אם יעלו דרישות כאלו הן יובהרו בשלב מוקדם ויכללו כנספח ב  MTA.חשוב להבהיר כי דגימות יימסרו רק עבור מחקרים שקיבלו אישור וועדת הלסינקי בישראל כדין.  מידג"ם מעמיד את הדגימות לרשות החוקר למען פרויקט מסוים ולזמן מסוים לפי אישור וועדת הלסינקי של המחקר. לכן יידרש דו"ח מעקב שנתי על הדגימות, ועדכון לגבי פרסומים הקשורים להן.  על מנת להעשיר את מאגר המידע של מידג"ם החוקר יתבקש למסור מידע גולמי לגבי הדגימות מתוצאות הניסוי שפורסמו.

טפסים והסכם

–  טופס בקשה להעברת דגימות ביולוגיות למחקר ממידג"ם , מומלץ להיות בקשר טלפוני עם מינהלת מידג"ם בשלב זה.

MTA בא להבהיר את האחריות והסיכון הכרוך בקבלת חומר ביולוגי למחקר, את המחויבות לשמירה על פרטיות התורם, ותנאים כללים למסירת הדגימה.

 השיקולים למתן הדגימות

הוועדה המדעית של מידג"ם בוחנת ומחליטה אם לאשר מסירת דגימות למחקר מסוים. מכיוון שהדגימות הינן משאב יקר ולעיתים אף נדיר, צריך להבטיח שהדגימות ימסרו רק למחקרים בעלי ערך.

המדד לערך המחקר משקלל את המדדים הבאים: חדשנות המחקר, איכות המחקר, תכנון המחקר, התאמה בין המטרות המדעיות ליכולות הטכניות ויישומיות המחקר.

המדד לחשיבות ונדירות הדוגמה משקלל את נדירות המחלה בקליניקה, מספר המבחנות מאותה תרומה, מספר הדגימות הדומות במאגר ואטרקטיביות הדוגמה.