כרגע קיימים במאגר
0
מערכת עיכול
0
שד ושחלה
0
בית חזה
0
מערכת העצבים

מידג"ם – "המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר" מהווה תשתית לאומית לקדום הרפואה המותאמת אישית למען בריאותם ורווחתם של תושבי ישראל, מייצר ערך מוסף ומנוע צמיחה לתעשייה המתקדמת, למוסדות המחקר, לארגוני הבריאות בישראל ולשיתופי פעולה בין לאומיים.

מטרות מידג"ם הן איסוף, עיבוד ואחסון דגימות ביולוגיות ומידע והעברתם למחקרים המאושרים כדין לצורך בחינת גורמי הסיכון להתפתחות מחלות, איתור אוכלוסיות בסיכון, גילוי מוקדם של מחלות ופיתוח טיפולים חדשים.

נשמח לסייע בכל שאלה

    כניסה לחוקרים