אודות

החזון שלנו:

מידג"ם, כתשתית לאומית לקידום הרפואה המותאמת אישית למען בריאותם ורווחתם של תושבי ישראל, תייצר ערך מוסף ומנוע צמיחה לתעשייה המתקדמת, למוסדות המחקר ולארגוני הבריאות בישראל.

אודותינו:

המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר-מידג"ם (biobank) ,הוקם על ידי פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר) במטרה להוות תשתית לאומית לקידום המחקר והתעשייה הביו-רפואיים בישראל.
מידג"ם פועל בחסות ובפיקוח המדען הראשי במשרד הבריאות.
מתחילת שנת 2014 נאספות עבור מידג"ם דגימות ביולוגיות בארבעה מוקדי איסוף בבתי חולים הדסה, רמב"ם, מרת"א ושיבא. בשנת 2018 מרכז רפואי שיבא פרש ממידג"ם ומרכז רפואי סורוקה הצטרף למידג"ם.
הדגימות נתרמות, נאספות ונשמרות במוקדי האיסוף במטרה לאפשר לחוקרים גישה לדגימות אנושיות המלוות במידע רפואי קליני ופתולוגי.
מוקדי האיסוף מדווחים למינהלת, המחזיקה מסד נתונים ומטפלת בבקשות החוקרים. השימוש בדגימות ביולוגיות למחקר עולה בהתמדה ועד כה הדגימות של מידג"ם שימשו בעשרות מחקרים במוסדות מחקר ובחברות תעשייתיות בארץ.
בנוסף לאיסוף הדגימות והמידע הנלווה מידג"ם מובילה ומרכזת את תחום בנקאות הרקמות בישראל מהפן האתי, המקצועי והרגולטורי.

מטרות מידג"ם:

  • להיות מאגר שישמש כתשתית מתקדמת למחקר הביו-רפואי המתקדם ביותר בישראל, וכן יעודד שיתוף פעולה בין מרכזים רפואיים לבין האקדמיה והתעשייה בישראל ובעולם. מטרת בנק הרקמות הינה לענות על הצורך ברקמות אנושיות, עבור המחקר המדעי והתעשייה הביו-רפואית והביו-טכנולוגית בישראל.
  • לאפשר האצת תהליכי מחקר וגילויים מדעיים ברמה פרוטאומית, גנומית ומולקולרית, בתחומי מחלות הסרטן ומחלות אחרות. זאת באמצעות איסוף ואחסון של דגימות ביולוגיות איכותיות ומאופיינות היטב, לשימושם של מדענים בארץ ובעולם. 
  • לאפשר שימוש במשאבים הלאומיים, למען פיתוח סמנים ביולוגיים, אמצעי אבחון וגילוי מוקדם וטיפולים חדשניים המותאמים לחולה.

נשמח לסייע בכל שאלה

    כניסה לחוקרים