מידע לציבור

הדגימות והמידע שיתרמו לנו, בין אם מניתוחים להסרת גידולים סרטניים או דגימות מתורמים בריאים, כמו מניתוחים אסטטיים, יאפשרו את קידום המחקר. חקר דגימות אנושיות של תורמים חולים ובריאים באמצעות שימוש בכלים מדעיים חדשניים, תוך השוואת הנתונים על מצב התורמים ומחלתם, יאפשרו הבנה יסודית ומעמיקה של הביולוגיה המאפיינת מחלות. וכך במרוצת השנים, יפותחו שיטות אבחון וטיפול חדשניות שיאפשרו זיהוי מוקדם של מחלות, התאמה אישית של טיפולים ואף מניעת מחלות. דוגמאות לפיתוחים כאלו ניתן לראות ב"סיפורי הצלחה מהעולם".

התרומה שלך תעמוד לרשות החוקרים באופן מקודד ללא פרטים מזהים ותהיה חלק ממאגר הרקמות במידג"ם.
הרקמות שיוסרו ממילא במהלך ההליך יעובדו על-ידי פתולוג מומחה לשם אבחון, והשארת כמות מספקת של הדגימה בארכיון המכון לפתולוגיה. רק לאחר שיתברר למעלה מכל ספק שיכולת האבחון של המחלה או הטיפול בה לא ייפגעו או יינזקו, תועבר יתרת הרקמה (שארית), לרשות מאגר הדגימות. השימוש בדגימות למחקר לא יפגע באפשרות להשתמש בעתיד בחומר הפתולוגי לטובת המשתתף, דבר המהווה תנאי לשחרור דגימות למחקר.

וכמובן – בכל שלב ניתן לבטל את התרומה.

נשמח לסייע בכל שאלה

    כניסה לחוקרים