ביטול תרומה

כל אדם שחתם על טופס הסכמה זכאי לבטל את הסכמתו בכל עת.
יש להעביר בכתב בקשה לביטול ההסכמה למנהל מאגר הדגימות המוסדי בבית החולים בו חתמת על ההסכמה.

הבקשה תגרום למחיקת כל המידע שלך מהמאגר, להעברת דגימות הרקמה מהמאגר אל המכון לפתולוגיה שבמרכז הרפואי לשם אחסון כמקובל, והשמדת הדגימות האחרות שלך שבמאגר.

מידע איך מבטלים דגימה ולמי לפנות, נמצא בטופס בקשה לביטול תרומה בעמוד טפסים.

נשמח לסייע בכל שאלה

    כניסה לחוקרים