FAQ for donors

מידג”ם הוא מאגר ישראלי של דגימות ביולוגיות למחקר. מטרתו לאסוף דגימות דם ורקמות מחולים
דגימות אלה יישמרו במעבדות בית החולים עד שידרשו עבור מחקרים, בעיקר לפיתוח טיפולים יעילים יותר לסרטן.
משרד הבריאות הוא האחראי על ההקמה וההוצאה לפועל של מידג”ם.

אנו מבקשים ממך לתרום דגימת רקמה עבור מחקר מדעי.
במהלך הניתוח שלך, המנתח יסיר רקמה אשר נשלחת לבדיקה במעבדה לפתולוגיה.
אם תתקבל הסכמתך לתרום למידג”ם דגימה, הפתולוג יוכל לתת למידג”ם חלק משארית רקמות שהוסרו בניתוח, שאריות שאין בהן צורך לאבחנה או טיפול שלך. דגימות אלו יכולות לשמש למחקר מדעי ולפיתוח תרופות וטיפולים.

לא תהיה לך תמורה אישית מפירות המחקר שנעשה בעזרת תרומתך. למרות זאת תוצאות המחקר, שיערך באמצעות דגימות אלה ודגימות דומות, עשויות לעזור בעתיד לחולים אשר סובלים מאותה מחלה או בעלי נטיות גנטיות דומות.

כחלק מהטיפול הרפואי שלך, המנתח יעביר למחלקה הפתולוגית רקמה. הפתולוג ייקח כמות נדרשת של רקמה לצורך אבחנה ללא קשר למתן התרומה. מידג”ם ישתמש אך ורק בשאריות רקמה שלדעת הפתולוג אינן נחוצות לטיפול או לאבחון.
לא יילקחו רקמות נוספות למטרות מחקר, פרט לדגימת דם רגילה של 20 סמ”ק (כשתי כפות).

לא הפסדת דבר, תרמת רק שאריות שלא נחוצות וללא שימוש. מצד שני, התרומה שלך אולי תהיה חלק ממחקר אשר יעזור לפיתוח טיפולים ותרופות למען עתיד בריא יותר.

מידג”ם מעמיד לרשות חוקרים רקמות תמורת כיסוי חלק מהעלות של הכנת ושימור הדגימות. למידג”ם עצמו אין כוונת רווח אלא רק מהווה תשתית למחקר. דגימות הרקמה או הדם שלך יכולות לשמש למחקר שעשוי להוביל לפיתוח תרופות או טיפולים חדשים. המחקר יכול להתבצע בבתי חולים, באוניברסיטאות או בחברות המעוניינות בחקר סרטן ובפיתוח תרופות.
מידג”ם עשוי להעביר דגימות גם לחברת תרופות לשם קידום המחקר והפיתוח של תרופות או טיפולים חדשים.
מי שמקבל את הדגימות משלם עבור כיסוי עלויות מידג”ם ולא רוכש את הדגימה. בתום השימוש על החוקר להחזיר למידג”ם שאריות שנותרו בידו.

התשובות של הבדיקות שנעשות כחלק מהטיפול שלך בבית החולים ימסרו לך כרגיל בלי קשר למחקר. אבל תוצאות של מחקר שיעשה בעתיד לא ימסרו לך.

We will be happy to assist with any questions

    Researchers

    © 2018 Meedanit, The Israeli Biorepository Network for Research