FAQ for researchers

התעניינות בדגימות וקבלת טפסים להגשת בקשות למינהלת – עדנה סבאג (מייל)

איכות דגימות ופרוטוקולים – ד”ר אדלינה אובצ’רנקו (מייל)

הגשת הלסינקי – עדנה סבאג, ד”ר אדלינה אובצ’רנקו (מיילים)

מחירונים וחשבוניות – עדנה סבאג (מייל)

בירורים לגבי זמינות דגימות למחקר – ד”ר יהודית כהן (מייל) 

שאלות מקצועיות בנוגע ליישום מחקרים – ד”ר אדלינה אובצ’רנקו, ד”ר יהודית כהן (מיילים)

כספים, הסכמים, MTA, קניין רוחני ונושאים משפטיים אחרים – פרופ’ שמעון רייסנר (מייל)

נושאים אחרים – עדנה סבאג (מייל)

לאחר הרישום לאתר ניתן להיכנס לאזור הסגור לחוקרים רשומים בלבד, שם ניתן לאתר דגימות על סמך נתונים בסיסיים של גיל, מין, סוג הדגימה הנדרשת (רקמה, תוצרי דם, מח עצם וכד’), איבר, אופי הדגימה (ממאיר, שפיר, גרורתי, דלקתי, בריא וכד’), נאיביות הדגימה.

בהחלט. פנייה למינהלת מידג”ם מאפשרת גישה לדגימות הנאספות בכל מוקדי מידג”ם, ללא צורך לבצע הגשה ספציפית לכל וועדת הלסינקי בכל בית חולים.

במאגר הדגימות הלאומי-מידג”ם שמורות יותר מ 150,000 דגימות רקמה ותוצרי דם שנאספו מכ13,000 תורמים. מרבית תורמי הדגימות למידג”ם הינם מטופלים אונקולוגיים, הסובלים ממחלות גידוליות בשלבים שונים.

על מנת לוודא זמינות ספציפית לאופי המחקר המבוקש, יש לפנות למינהלת, לד”ר יהודית כהן.

על מנת לקבל דגימות ממידג”ם, יש להגיש טופס בקשה לקבלת דגימות (לינק לטופס), להעביר אישורי הלסינקי תקפים למחקר ולחתום על MTA (לינק).

לעיתים, בהתאם לסוג המחקר ולסוג הדגימות הנדרשות, יש צורך באישור נוסף של הוועדה המדעית של מידג”ם.

לאחר הרישום באתר, ניתן לקבל מחירון המותאם לקבוצה אליה משתייך מחקרך. ישנם מחירונים שונים לחוקרים מן האקדמיה ולחוקרים מן התעשייה.

ניתן להגיש בקשה לוועדת הלסינקי מוסדית בכל אחד מארגוני הבריאות בארץ (בתי חולים וקופות חולים).

בנוסף, ניתן להגיש בקשות לוועדת הלסינקי באמצעות מינהלת מידג”ם (לינק ללשונית הלסינקי באתר ולינק נוסף לאתר משרד הבריאות והפנייה אל הטפסים שם).

כן, ניתן להגיש בקשות לוועדת הלסינקי באמצעות מינהלת מידג”ם (לינק ללשונית הלסינקי באתר ולינק נוסף לאתר משרד הבריאות והפנייה אל הטפסים שם).

כן. נדרשת הגשה ייעודית לדגימות טריות. אנא פנו למינהלת לד”ר יהודית כהן (מייל)

כן, מעט. להלן 3 המסלולים לשימוש בדגימות ממידג”ם:

 1. מסלול מהיר– מאפשר קבלת הדגימות בתוך כשבועיים מהפנייה. מסלול זה אפשרי כאשר קיים אישור הלסינקי בתוקף והדגימות והמידע הנדרשים זמינים במידג”ם.
 2. מסלול רגיל– מיועד לחוקרים הזקוקים לייעוץ או לסיוע בהגשת הבקשה לוועדת הלסינקי. משך הזמן הנדרש לקבלת הדגימות תלוי ברובו בקבלת אישור וועדת הלסינקי.
 3. מסלול מיוחד– מסלול זה מחייב  אישור הוועדה המדעית של מידג”ם, וקיימות בו שתי תתי קבוצות:
 • מסלול מיוחד, תת קבוצה א’ – הדגימות והמידע הנדרשים נדירים או דורשים יצירת סדרי עדיפויות עקב ביקוש העולה על יכולת האיסוף.
 • מסלול מיוחד, תת קבוצה ב’ – דרישה לדגימות טריות שיאספו במיוחד למחקר באופן פרוספקטיבי.

כן. יחידת בקרת האיכות של מידג”ם מנוהלת ע”י ד”ר אדלינה אובצ’רנקו.

אם לא הצלחנו לאתר מספיק דגימות מתאימות ישנן מספר אפשרויות להמשך. אחת האפשרויות היא לקיים איסוף פרוספקטיבי המותאם למחקרך.

 1. מסלול מהיר– מאפשר קבלת הדגימות בתוך כשבועיים מהפנייה. מסלול זה אפשרי כאשר קיים אישור הלסינקי בתוקף והדגימות והמידע הנדרשים זמינים במידג”ם.
 2. מסלול רגיל– מיועד לחוקרים הזקוקים לייעוץ או לסיוע בהגשת הבקשה לוועדת הלסינקי. משך הזמן הנדרש לקבלת הדגימות תלוי ברובו בקבלת אישור וועדת הלסינקי.
 3. מסלול מיוחד– מסלול זה מחייב  אישור הוועדה המדעית של מידג”ם, וקיימות בו שתי תתי קבוצות:
 • מסלול מיוחד, תת קבוצה א’ – הדגימות והמידע הנדרשים נדירים או דורשים יצירת סדרי עדיפויות עקב ביקוש העולה על יכולת האיסוף.
 • מסלול מיוחד, תת קבוצה ב’ – דרישה לדגימות טריות שיאספו במיוחד למחקר באופן פרוספקטיבי.

משך הזמן הנדרש לקבלת הדגימות תלוי ברובו בקצב איסוף הדגימות.

We will be happy to assist with any questions

  Researchers

  © 2018 Meedanit, The Israeli Biorepository Network for Research